Zjišťování příčin zpoždění nebo zrušení letu

Úřad pro civilní letectví nemá k dispozici informace týkající se příčin zpoždění či rušení letů a ani z moci úřední nespolupracuje s jinými správními orgány nebo soukromoprávními subjekty, od kterých by bylo možné tyto informace získat.
Informace týkající se příčin odepření nástupu na palubu, zrušení nebo zpoždění letu Úřad pro civilní letectví vyžaduje od provozujícího leteckého dopravce v rámci projednávání stížnosti cestujícího na konkrétní let, a to po současném splnění následujících podmínek:

  • Cestující uplatnil svůj nárok na kompenzaci u leteckého dopravce; s jehož odpovědí nesouhlasí, nebo mu ve lhůtě 6 týdnů nebyla uspokojivá odpověď poskytnuta*, a zároveň
  • ÚCL je ve věci místně příslušným národním dozorovým orgánem.

Po ověření, že jsou obě výše uvedené podmínky splněny, je možné postupovat prostřednictvím vyplnění online formuláře na následujícím odkazu: https://www.caa.cz/cestujici/formular-stiznosti-cestujicich-v-letecke-doprave

*Povinnost obrátit se na leteckého dopravce má cestující pouze v případě nároku na kompenzaci dle čl. 7 nařízení 261/2004. Povinnost provozujícího leteckého dopravce poskytnout náhradu pořizovací ceny letenky dle čl. 8 odst. 1 písm. a) a náklady vzniklé cestujícímu při neposkytnutí péče dle čl. 9 nařízení 261/2004 není podmíněna uplatněním nároku u dopravce.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost