Zveřejnění poradců a poradních orgánů

Na základě přijaté vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 bylo nadřízeným orgánem Úřadu pro civilní letectví uloženo uveřejnit seznam poradců a poradních orgánů od roku 2013. V souvislosti s plněním této koncepce zveřejňuje Úřad pro civilní letectví vždy do 15. února a do 15. srpna příslušného kalendářního roku přehled poradců a poradních orgánů, jejichž služeb využíval za předchozí pololetí.

Přehled naleznete ZDE