Zveřejnění poradců a poradních orgánů

Aktualizováno k 14. 1. 2022


V souvislosti s plněním Strategie vlády v boji s korupcí na období 2013 a 2014 bylo nadřízeným orgánem Úřadu pro civilní letectví uloženo uveřejnit seznam poradců a poradních orgánů od roku 2013.


JUDr. Josef Panenka, Bělohorská 259/41, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO 66001820

  • právní zastupování, celkové náklady v roce 2013 – 36 300,- Kč včetně DPH
  • právní zastupování, náklady v roce 2014 – 50 820,- Kč včetně DPH
  • právní služby, náklady v roce 2016 – 9 680,- Kč včetně DPH
  • právní služby, náklady v roce 2017 – 6 050,- Kč včetně DPH


CompuNet s.r.o., Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5, IČO: 27608514

  • konzultační služby – posouzení infrastruktury sítě ÚCL v roce 2014 – 5 954,- Kč včetně DPH


DRAKAS s.r.o., Plachty 512/2, 634 00 Brno, IČO: 26301342

  • r. 2015 – zpracování projektu fyzické bezpečnosti pro objekt se zabezpečenou oblastí kategorie Důvěrné a směrnice pro administrativní bezpečnost pro ÚCL – 59 290,- Kč včetně DPH
  • r. 2018 – konzultační činnosti projekt fyzické bezpečnosti – 3 388,- Kč včetně DPH


I3 Consultants s.r.o., K Trninám 945/36, 163 00 Praha 6, IČO: 27921344

  • r. 2015 – vypracování Odborné studie na vybrané aspekty zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v podmínkách ÚCL – 23 595,- Kč včetně DPH

Becker a Poliakoff, s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, IČO: 25098039

  • r. 2016 – právní zastupování v případně soudního sporu o vyhlášení OHP LKVO – 235 950,- Kč včetně DPH