Veřejné zakázky do 31.12.2013

Od 3. 10. 2011 v souladu s pokynem ministra dopravy uveřejňuje Úřad pro civilní letectví dostupnou dokumentaci k veřejným zakázkám přesahujících předpokládanou hodnotu 250 tis. Kč (bez DPH) a realizovaných po výše uvedeném datu.


Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel

Výzva k podání nabídky

Dokumentace k VZ


Evidence letišť

 Zadání

 Vyhodnocení

 Smlouva


Rekonstrukce datových rozvodů

 Smlouva

 Vyhodnocení


Celková cena zakázky: Kč 1 496 139,82


Dodání aktivního prvku S-Series S150

Výzva

Vyhodnocení

Nabídky:

Nabídka Amiro
Nabídka Gerkin
Nabídka GiTy


Smlouva


Dodávka licencí Microsoft Office 2010 Standard

Výzva

Vyhodnocení

Nabídky:

Nabídka – Computer Help
Nabídka – Macron Software


Smlouva


Typový výcvik na letoun AERO L-29 DELFÍN za účelem výcviku inspektora ÚCL

Výzva

Vyhodnocení

Nabídka

Smlouva


Celková cena zakázky: Kč 571 152,-


Dodávka podpory hardware a software IPS systému Enterasys

Výzva

Vyhodnocení

Smlouva

Nabídky:

Nabídka Amiro
Nabídka Gerkin
Nabídka GiTy


Dodávka hardwarové a softwarové podpory pro aktivní prvky

Výzva

Nabídka GiTy

Nabídka Amiro

Nabídka Gerkin

Vyhodnocení

Smlouva


Výuka anglického jazyka na ÚCL


Protokol o výběru dodavatele

Ostatní dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti www.tendermarket.cz pod číslem T004/13V/00003557


Základní obsluha a údržba letadel ÚCL

 Zadání–NEFUNKČNÍ_LINK

 Jmenování hodnotící komise

 Protokol o otevírání nabídek

 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

 Nabídka

 Vyhodnocení

 Smlouva

 Dodatek ke smlouvě


Dodávka osobních motorových vozidel

 Zadání

 Dokumentace VZ


Integrace zařízení Honeywell RNA 34-BF do měřicí konzole UNIFIS 3000 CR3

 Smlouva

 Zadání a vyhodnocení


Dodávka 1ks osobního motorového vozidla


Výzva k podání nabídky 1ks motorového vozidla

Dokumentace k veřejné zakázce


Dodávka 2ks osobních motorových vozidel


Výzva k podání nabídky 2ks motorového vozidla

Dokumentace k veřejné zakázce


Preventivní projekt Doletíš!?

Zadání
Smlouva
Vyhodnocení


Vzdálený přístup do databáze vybraných leteckých předpisů a technických norem

Výzva


Ostatní dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.softender.cz/home/zakazka/3597799.


Nákup PC a NB

Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.softender.cz/home/zakazka/3687984 a https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00013180.


Podpora IS ÚCL a eSSL

Výzva


Ostatní dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.softender.cz/home/zakazka/3386806


Nákup LCD monitorů

Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00013179.


Dodávka 2 ks osobních motorových vozidel

Výzva

Jmenování hodnotící komise

Vyhodnocení

Smlouva


Výuka anglického jazyka na ÚCL

Jmenování hodnotící komise
Výzva k podání nabídky


Ostatní dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti www.tendermarket.cz pod číslem T004/13V/00027661.


SW podpora aktivních prvků

Smlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00023164.


HW podpora aktivních prvků

Smlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00018985.


HW podpora docházkového systému

Smlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00023189.


HW podpora bezpečnostního systému

Smlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00021932.


Dodávka SW podpory IPS

Smlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00022609.


Dohledový systém PatchView

Smlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00034356.


Wifi Controller

Smlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00037809.


Aktivní prvek

Smlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00037804.


Generální oprava leteckého motoru

Smlouva


Nákup serveru

Smlouva


Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00034612.


Rozšíření stávajícího informačního systému ÚCL o modul pro podporu spolupráce IS ÚCL a základních registrů

Smlouva

Dodatek ke smlouvě


Nákup multifunkčního zařízení

Dokumentace k veřejné zakázce uveřejněna na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/ pod číslem T004/13V/00023749.


Roční údržba letounu Be 58

Smlouva


Celková částka za rok 2013:        471 745,60 Kč včetně DPH

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost