Výkaz hospodaření s účtem EASA

pro civilní letectví výkaz hospodaření s účtem EASA.


PŘEHLED – ZVLÁŠTNÍ ÚČET  EASA za rok 2017

TextPříjmy v roce 2017v KčVýdaje v roce 2017v Kč
Příjmy z činností pro Agenturu(smlouva č. EASA.2012.CZ.NAACZ.01)2 066 203,62 
Prostředky na zvýšení kvalifikace a s tím spojené náklady 105 762,95
Nákup technických zařízení 331 316,00
Nákup ostatních služeb souvisejících s vykonávanými činnostmi 172 531,43
Převod zůstatku na příjmový účet 1 456 593,24
Celkem 2 066 203,622 066 203,62

Rozklad výdajů:

1. Prostředky na zvýšení kvalifikace a s tím spojené náklady

  • náklady na školení, kurzové rozdíly k zahr. fakturám
  • náklady na cestovné

2. Nákup technických zařízení a spotřební materiál

  • nákup dl. hmotného majetku, nákup drobného dl. hmotného majetku

3. Nákup ostatních služeb souvisejících s vykonávanými činnostmi

  • poplatky za mobilní telefony

4. Převod zůstatku na příjmový účet

  • převod zůstatku k 31.12.2017