fbpx

Výkaz hospodaření s účtem EASA


PŘEHLED – ZVLÁŠTNÍ ÚČET  EASA za rok 2019

TextPříjmy v roce 2019 v KčVýdaje v roce 2019 v Kč
Příjmy z činností pro Agenturu
(smlouva č. EASA.2017.PA.CZ.001)
2 317 585,28 
Nákup technického vybavení DHM
Nákup jiného DDHM-vybavení k provádění kontrol letadel
 1 332 130,99
11 243,00
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 471 716,39
Cestovní náhrady 34 008,00
Nákup ostatních služeb souvisejících s vykonávanými činnostmi 71 392,76
Převod zůstatků na příjmový účet 397 094,14
Celkem2 317 585,282 317 585,28

Rozklad výdajů:

 1. Nákup technického vybavení
  • nákup dl. hmotného majetku (aktivní prvky, kopírovací stroje), nákup jiného drobného dl. hmotného majetku (drobné nářadí a pomůcky pro kontrolní činnost)
 2. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců – odborná školení (EASA Air Opetations NCC, Compliance Management at Aerodromes, EASA Aircrew Licensing Training Course, Heliport Planning and Design, kybernetická bezpečnost)
 3. Cestovní náhrady při výkonu činností pro EASA
 4. Nákup ostatních služeb souvisejících s vykonávanými činnostmi
  • Rámcová smlouva o provádění zkušebních letů
  • Kurzové rozdíly k zahr. platbám
 5. Převod zůstatku na příjmový účet
  • převod zůstatku k 31.12.2019