Výkaz hospodaření s účtem EASA

PŘEHLED – ZVLÁŠTNÍ ÚČET  EASA

za rok 2021

Rozklad výdajů:

  1. Nákup technického vybavení – nákup dl. hmotného majetku (multifunkční kopírovací stroj)
  2. Nákup spotřebního materiálu – tonery do kopírovacího stroje
  3. Cestovní náhrady při výkonu činností pro EASA
  4. Nákup ostatních služeb souvisejících s vykonávanými činnostmi – Kurzové rozdíly k zahr. platbám
  5. Převod zůstatku na příjmový účet – převod zůstatku k 31.12.2021