fbpx

Výkaz hospodaření s účtem EASA

PŘEHLED – ZVLÁŠTNÍ ÚČET  EASA

za rok 2020

TextPříjmy v roce 2020
v Kč
Výdaje v roce 2020
v Kč
Příjmy z činností pro Agenturu (smlouva č. EASA.2017.PA.CZ.001)2 259 193,95
Nákup technického vybavení:
DNM – modul Drony499 730,00
DHM – server, diskové pole, alcotest764 488,53
DDHM – záchr. padák, tensometr72 141,16
Cestovní náhrady10 027,00
Nákup ostatních služeb souvisejících s vykonávanými činnostmi43 526,87
Převod zůstatku na příjmový účet869 280,39
Celkem2 259 193,952 259 193,95

Rozklad výdajů:

1. Nákup technického vybavení
– nákup dl. nehmotného majetku (Informační systém ÚCL – modul Drony)
– nákup dl. hmotného majetku (server, diskové pole, alcotest), nákup jiného drobného dl. hmotného majetku (záchranný pilotní padák, tensometr)
2. Cestovní náhrady při výkonu činností pro EASA
3. Nákup ostatních služeb souvisejících s vykonávanými činnostmi
– dodavatelská pohotovost při spuštění nové aplikace „Drony“ do provozu
– Kurzové rozdíly k zahr. platbám
4. Převod zůstatku na příjmový účet
-převod zůstatku k 31.12.2020