Zákaz používání laserů v okolí letišť

Praha, 18. března 2010 – Parlament ČR bude v pátek 19. března 2010 projednávat zákaz používání laserů v okolí letišť.

Do zákona o civilním letectví je navrženo vložení nové pravomoci Úřadu pro civilní letectví, který by v případě schválení zákona mohl kolem letišť vymezit ochranné pásmo, v němž by bylo výrazně omezeno nebo zcela zakázáno používání laserů. Nedodržení těchto podmínek nebo případného zákazu by pachateli mohlo vynést pokutu až 5 milionů korun.

Podle stávající právní úpravy nelze tuto nebezpečnou formu útoku na letectví vůbec postihovat.

Útok laserem může při tom představovat závažné narušení bezpečnosti civilního letectví.

Úřad pro civilní letectví podporuje schválení připravované změny.

Tisková zpráva, Úřad pro civilní letectví

Kontakt pro další informace: Mgr. Jitka Ungerová, Úřad pro civilní letectví

e-mail: ungerova@caa.cz, tel.: 22011 1845, 724 611 116, www.ucl.cz