Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/36/ES o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství

Tato směrnice upravuje pravidla a postupy pro prohlídky letadel třetích zemí na odbavovací ploše, která přistávají na letištích umístěných v členských státech.

Základní odpovědnost za dozor nad provozem letadla má vždy úřad státu zápisu letadla do leteckého rejstříku.

Úřad pro civilní letectví posuzuje bezpečnost zahraničních letadel v rámci programu SAFA.

Tento program obsahuje kontroly letadel a jejich vybavení a dokladů na odbavovací ploše letiště.

Jednotlivé letecké úřady se vzájemně informují o výsledcích těchto kontrol a pokud je to třeba přijímají nápravná opatření.

Jedním z těchto opatření může být i odepření vstupu do vzdušného prostoru určitého státu – států. Toto se může týkat konkrétního letadla či společnosti, v krajním případě i všech letadel určitého státu.

Evropská unie cítí potřebu dát těmto kontrolám jednotný právní rámec a za tímto účelem byla vydána Směrnice č.2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství.

Tato směrnice upravuje pravidla a postupy pro prohlídky letadel třetích zemí na odbavovací ploše, která přistávají na letištích umístěných v členských státech.

 Všechny země EU včetně ČR musí tuto směrnici transponovat do svých národních předpisů nejpozději do 30. dubna 2006.

Evropská Komise v současné době pracuje na stanovení kritérií a postupů (jaké údaje, forma zveřejnění atp.) na základě kterých by bylo možné informovat veřejnost o tzv. “nebezpečných společnostech”.

V současné době žádný tzv. “black list” neexistuje.

 
Plné znění:

http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa_CR_letecka/Prehled_narizeni_ES/

nebo

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost