Informace o nových nařízeních Evropského parlamentu a Rady (ES) – všem držitelům AOC

Praha, únor 2005 – V uplynulém roce bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.261/2004 ze dne 11.2.2004, kterým se stanovují společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91. Jeho účinnost je stanovena od 17. února 2005.

Působnost tohoto nařízení navazuje na předchozí nařízení z roku 1991. Obě tato nařízení se vztahují na lety prováděné v rámci pravidelné letecké dopravy, jejichž místo odletu je v jakémkoli letišti Společenství (Comunity Airport), přičemž není rozhodné, jestli je let prováděn dopravcem Společenství (Comunity Air Carrier) nebo dopravcem třetí zěmě. Nově se rozlišuje působnost nařízení o lety odlétající z nečlenského státu Společenství, které směřují na letiště v rámci Společenství, je-li let provozován leteckou společností, která je leteckým dopravcem Společenství.

Zároveň se nařízení č.261/2004 přímo použije i na dopravu nepravidelnou, tj. charterové lety provozované zpravidla pro cestovní kanceláře, přičemž oproti stávající úpravě, kde mohla náhradu na dopravci požadovat pouze cestovní kancelář, která ji pak poskytovala cestujícímu, je nyní cestujícímu přiznáváno právo na odškodné přímo od dopravce, který provádí přepravu.

Úřad pro civilní letectví si tímto dovoluje informovat letecké dopravce, kterým vydal Osvědčení leteckého dopravce proto, že v průběhu roku přichází na Úřad stížnosti od cestujících na zpoždění jejich letů, případně na kvalitu služeb na palubách letadel. Úřad obvykle tuto korespondenci předává MD OCL k dalšímu řízení. Po 17.2.2005 však bude muset informovat stěžovatele, že v případech oprávněných nároku vzhledem odepření nástupu na palubu letadel, zrušení letu případně významného zpoždění letu může cestující požadovat náhrady u dopravce, vyplývající z nařízení č.261/04.

Závěrem mi dovolte, abych Vás informovala o dalším nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel. Toto nařízení stanovuje minimální požadavky na pojištění pro letecké dopravce a provozovatele letadel ve vztahu k cestujícím, zavazadlům, nákladu a třetím osobám. Tímto nařízením je stanovena výše pojistného krytí odpovědnosti ve vztahu k cestujícím, ve vztahu k zavazadlům, ve vztahu k nákladu a vztahu ke třetím osobám. Současně je stanovena povinnost členských států zajistit dodržení tohoto nařízení a není-li členský stát přesvědčen o splnění podmínek tohoto nařízení u letadla z jiného státu, nepovolí letadlu start, dokud dotyčný dopravce nebo provozovatel letadla nepředloží doklad o odpovídajícím pojistném krytí v souladu s tímto nařízením.

S oficiálním českým zněním nařízení EU/ES se můžete seznámit v Ústředním věstníku Evropské unie, případně na internetové adrese:

AJ text nebo CJ text.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost