Akční plán pro bezpečnější letectví v Evropě

Generální ředitelé civilního letectví členských států Evropské konference pro civilní letectví (ECAC), společně se zástupci Evropské komise, Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), Sdružených leteckých úřadů (JAA) a Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (Eurocontrol), se sešli na společném jednání dne 27. srpna 2005 k projednání problematiky letecké bezpečnosti v souvislosti s leteckými nehodami, ke kterým došlo v měsíci srpnu 2005.

V této souvislosti odsouhlasili Akční plán s ohledem na udržení a zvyšování úrovně bezpečnosti civilního letectví v Evropě.

Neoficiální pracovní překlad tiskové zprávy ECAC

Press Release: An Action Plan for Safer European Aviation