Výroční zpráva ÚCL dle § 18 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rok Počet žádostí Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
20173610
20162900
20152020
20143010
20132420
20123410
201111541
20103311
20091302

    
V této věci nebyly v letech 2009–2017 v souvislosti s činností ÚCL vyneseny žádné rozsudky. Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence a nebyly podány stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace.