Výroční zpráva ÚCL dle § 18 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva ÚCL dle § 18 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Rok Počet žádostí Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Počet rozhodnutí o částečném odmítnutí žádostiPočet podaných stížností na postup při vyřizování žádosti *
2023506191
2022315030
2021331262
2020274030
2019 34 2 0 1
2018 39 1 0 0
2017 36 1 0 0
2016 29 0 0 0
2015 20 2 0 0
2014 30 1 0 0
2013 24 2 0 0
2012 34 1 0 0
2011 115 4 1 0
2010 33 1 1 0
2009 13 0 2 0

V souvislosti s vyřizováním žádostí o informace nebyly v letech 2009-2022 vyneseny žádné rozsudky.

V roce 2023 byl Městským soudem v Praze vynesen rozsudek ve věci povinnosti vydat rozhodnutí o poskytnutí informace. Informace byla žadateli na základě rozsudku poskytnuta.

Ve výše uvedeném období nebyly poskytnuty žádné výhradní licence ani nebyla vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad podle § 16a odst. 7 informačního zákona.

*Rok 2019

  • Důvodem podané stížnosti byla nespokojenost s obsahem poskytnuté informace
  • Ministerstvo dopravy České republiky rozhodlo na základě podané stížnosti žádosti vyhovět a informace poskytnout

*Rok 2021

  • Důvodem podaných stížností byla nespokojenost s obsahy poskytnutých informací. Ministerstvo dopravy u jedné ze stížností postup povinného subjektu potvrdilo, u druhé ze stížností Ministerstvo dopravy rozhodlo na základě podané stížnosti žádosti vyhovět a informaci poskytnout.

* Rok 2023

  • Stížnost podána z důvodu nevyhovující odpovědi. Stížnost byla následně vzata zpět.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost