fbpx

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

ÚCL v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu určil prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Prošetřovatelem je určena Mgr. Jitka Ungerová.

Oznámení je možno zasílat prostřednictvím elektronické adresy oznameni@caa.cz. Pro příjem oznámení v listinné podobě byla zřízena schránka označená „oznámení podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“. Schránka je umístěna u hlavního vchodu do budovy úřadu na adrese K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6.