Ředitelka sekce správní a bezpečnostní

JUDr. Kateřina Havlíková, LL.M.

ředitelka sekce správní a bezpečnostní

životopis

Tel.: 225 422 847
E-mail: podatelna@caa.czhavlikova@caa.czV čele sekce správní a bezpečnostní stojí ředitelka sekce, která je přímo podřízena řediteli ÚCL. Ř/SSB řídí činnost SSB, jedná jejím jménem a odpovídá za plnění všech jejích úkolů.

Mimo všeobecných práv a povinností plní následující další úkoly:

 • podle pokynů ředitele ÚCL organizačně zajišťuje porady vedení;
 • eviduje úkoly uložené na poradách vedení a o kontrole jejich plnění informuje ředitele ÚCL;
 • předkládá se svým stanoviskem návrhy určené řediteli ÚCL ke schválení nebo k informaci;
 • spolupracuje s příslušnými odbory při přípravě a realizaci zahraničních cest ředitele ÚCL, jakož i s přijetím zahraničních hostů;
 • podle pokynů ředitele ÚCL připravuje ve spolupráci s ekonomickým útvarem podklady pro návrh Pravidel hospodaření;
 • předkládá řediteli ÚCL poštu doručenou ÚCL s návrhem na její přidělení jednotlivým organizačním útvarům ÚCL;
 • zabezpečuje koordinaci ÚCL s orgány státní správy při zpracování krizového plánu;
 • organizuje součinnost s orgány krizového řízení zejména s LP, a.s. a ŘLP ČR, s.p. a ústředních orgánů státní správy při krizových stavech;
 • předkládá řediteli ÚCL návrhy na zajištění funkčnosti výkonu státní správy v oblasti působnosti ÚCL za krizových situací;
 • spravuje prostředky na pohoštění, občerstvení a věcné dary svěřené Ř/SSB;
 • zajišťuje organizaci přijímání zahraničních návštěv ředitelem ÚCL dle jeho požadavků;
 • připravuje nezbytné podklady pro jednání ředitele ÚCL se zahraničními partnery;
 • eviduje přijaté petice a zajišťuje jejich vyřízení v rámci ÚCL;
 • účastní se státního dozoru;
 • zajišťuje provoz flotily ÚCL;
 • koordinuje centrální nákup;
 • koordinuje agendu vyřizování žádostí o informace dle z.č. 106/1999 Sb.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce správní a bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce správní a bezpečnostní