fbpx

Ředitelka odboru právního

Mgr. Anna Zástěrová
ředitelka odboru právního

životopis

Tel.: 225422847
e-mail: zasterova@caa.cz


V působnosti ředitele odboru právního je zejm. výkon následujících činností:

 • koordinace činností oddělení právního a oddělení administrativních funkcí;
 • tvorba a komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie;
 • provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru služby správního úřadu;
 • vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů;
 • přezkoumávání rozhodnutí správního úřadu a zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování správního úřadu;
 • právní poradenství v oblasti řešení věcně a právně složitých případů jednotlivými odděleními správního úřadu, včetně vlastního řešení jednotlivých případů;
 • komplexní právní posouzení aktů a činnosti jednotlivých sekcí a oddělení správního úřadu;
 • výkon státního dozoru v rozsahu působnosti oddělení právního, účast na auditech a inspekcích v rámci státního dozoru specializovaných sekcí správního úřadu;
 • revize právních dokumentů, smluv, návrhů právních předpisů a jiných správních aktů;
 • zadávání veřejných zakázek, právní poradenství související s posouzením veřejných zakázek a řízením o nich;
 • posuzování práv na náhradu za škody uplatňovaných cestujícími, jež vyplývají z přímo použitelného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 261/2004;
 • účast na jednání na národní a mezinárodní úrovni z pověření služebního orgánu správního úřadu nebo nadřízeného v rámci sekce.