Oddělení administrativních funkcí

Ing. Gabriela Gabrišová

vedoucí oddělení administrativních funkcí

životopis


Oddělení administrativních funkcí je podřízeno řediteli odboru právního. V čele stojí vedoucí oddělení.

  • zabezpečuje spisovou službu dle spisového a skartačního řádu ÚCL;
  • zajišťuje veškerou administrativní činnost a jednoduché úkony ve správním řízení spojené s ověřováním spolehlivosti podle § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů;
  • zajišťuje styk s veřejností v rozsahu své náplně činnosti případně i náplně činnosti SSB;
  • zajišťuje funkci podatelny a spisovny.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce správní a bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce správní a bezpečnostní