Odbor právní

Odbor právní zabezpečuje právní agendu ÚCL a agendu ověřování spolehlivosti. Odbor právní je podřízen řediteli sekce správní a bezpečnostní a v jeho čele stojí ředitel odboru.