Oddělení bezpečnosti zasilatelského řetězce

Ing. Jan Zaoral

vedoucí oddělení bezpečnosti zasilatelského řetězce

životopis


Oddělení bezpečnosti zasilatelského řetězce je podřízeno řediteli odboru bezpečnostního. V čele oddělení stojí vedoucí oddělení.

Působnost oddělení:

  • Implementace regulačního rámce, výkon státní správy a státního dozoru v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.
  • Zaměření je směřováno na všechny původce a přepravce jakéhokoliv materiálu přepravovaného letecky včetně veškerého materiálu určeného do SRA prostorů.
  • Zpracování celostátních metodických pokynů včetně vedení a projednání přestupků v přímé souvislosti s kontrolní a inspekční činností v oblasti působení oddělení.