Oddělení bezpečnosti letového provozu

Ing. Tadeáš Michalka

vedoucí oddělení bezpečnosti letového provozu

životopis


Oddělení bezpečnosti letového provozu je podřízeno řediteli odboru bezpečnostního. V čele oddělení stojí vedoucí oddělení.

Působnost oddělení:

  • Implementace regulačního rámce, výkon státní správy a státního dozoru v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.
  • Zaměření je směřováno na všechny provozovatele letišť a letecké dopravce a to jak tuzemské tak zahraniční, provozujících leteckou obchodní dopravu území ČR.
  • Zpracování celostátních metodických pokynů včetně vedení a projednání přestupků v přímé souvislosti s kontrolní a inspekční činností v oblasti působení oddělení.