Oddělení bezpilotních systémů

neobsazeno


V čele oddělení stojí vedoucí oddělení bezpilotních systémů, který zajišťuje, že jsou plněny zejména tyto úkoly:

 • aktivní účast na jednáních příslušných komisí a skupin v ČR stanovujících koncepci regulace bezpilotních systémů (včetně modelů) v ČR;
 • aktivní účast na jednáních příslušných komisí a skupin EASA, EU, ICAO, EUROCONTROL apod. stanovujících mezinárodní koncepci regulace bezpilotních systémů (včetně modelů);
 • sledování vývoje předpisů a další dokumentace týkající se regulace oblasti bezpilotních systémů (včetně modelů) zpracovávaných  EASA, EU, ICAO, FAA apod. Vyhodnocování získaných poznatků, porovnávání s koncepcí regulace oblasti bezpilotních systémů v ČR a příprava návrhu zapracování příslušných požadavků do systému leteckých předpisů ČR;
 • v návaznosti na procesy schvalování koncepce regulace bezpilotních systémů a uveřejnění příslušných změn leteckých předpisů postupně ve spolupráci s odbornými útvary ÚCL zpracování příruček, postupů a další dokumentace nezbytné pro implementaci stanovených regulačních požadavků;
 • posuzování žádostí týkajících se certifikace nebo povolení k provozování bezpilotních systémů s ohledem na koncepci regulace bezpilotních systémů;
 • výkon státní správy a státního dozoru v oblasti bezpilotních systémů;
 • vydávání povolení k létání bezpilotních letadel dle § 52 leteckého zákona (bezpilotní systémy, splňující kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění);
 • vydávání povolení dle § 74 leteckého zákona k provozování leteckých prací prostřednictvím bezpilotních letadel (bezpilotní systémy, splňující kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění);
 • vydávání povolení dle § 76 leteckého zákona k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu prostřednictvím bezpilotních letadel (bezpilotní systémy, splňující kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění);
 • vydávání souhlasu s provozováním leteckých veřejných vystoupení dle § 78 leteckého zákona s výhradní účastí bezpilotních letadel (bezpilotní systémy, splňující kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění);
 • vedení evidence bezpilotních letadel a pilotů bezpilotních systémů;
 • zpracování návrhů a stanovisek pro pověření výkonem správy na úseku bezpilotních letadel;
 • další úkoly dle pokynů ředitele odboru, ředitele sekce a ředitele ÚCL.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost