Odbor navigačních služeb

Odbor plní rozhodující úkoly ve smyslu národního dozorového orgánu (NSA) České republiky dle přímo použitelného předpisu EU. Při plnění těchto úkolů úzce spolupracuje s manažerem SMS, s odborem způsobilosti leteckého personálu SL, s inspektorem bezpečnosti ÚCL a s ostatními organizačními útvary sekce provozní.