Ředitel odboru letišť a leteckých staveb

prozatímně neobsazeno


Ředitel OLS má mimo všeobecných práv a povinností v souladu s Čl. 16 tato specifická práva a povinnosti:

 • řídí a koordinuje činnost a vzájemnou spolupráci vedoucích útvarů odboru;
 • předkládá řediteli sekce návrhy na schválení pověření inspektorů ÚCL pro oblast letišť a leteckých staveb a bezpečnostních zařízení;
 • administrativní záležitosti přidělené mu ředitelem ÚCL a ředitelem sekce;
 • na základě odborného posouzení žádostí o Povolení nebo obnovu Povolení provozovat letiště nebo žádostí o stanovení druhu letiště, předkládá cestou ředitele sekce řediteli ÚCL návrhy na jejich vydání;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci státního dozoru nad provozovateli civilních letišť a civilními provozovateli na vojenských letištích, předkládá cestou ředitele sekce řediteli ÚCL návrhy na odebrání, pozastavení nebo změnu příslušných Rozhodnutí o povolení provozovat letiště nebo stanovení druhu letiště;
 • podepisuje písemnosti v souladu s podpisovým řádem ÚCL a podepisuje dokumenty, které si vyhradil k podpisu a jejichž vyřízení je v rámci působnosti jednotlivých vedoucích útvarů odboru;
 • zúčastňuje se provádění auditů a inspekcí v rámci státního dozoru;
 • předkládá řediteli sekce návrhy ročních plánů státního dozoru nad provozem letišť;
 • z pověření ředitele ÚCL se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni;
 • posuzuje a schvaluje návrhy rozhodnutí ve správním řízení, předkládá řediteli sekce návrhy na vydání rozhodnutí ve správním řízení týkající se restriktivních opatření/pokut v rámci udělených oprávnění;
 • je odpovědný za zvyšování a udržování odborné kvalifikace inspektorů a ostatních zaměstnanců odboru;
 • schvaluje postupy, směrnice a příručky pro provádění státního dozoru v rámci odboru;
 • plní další úkoly dle nařízení ředitele ÚCL a ředitele sekce.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce správní a bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce správní a bezpečnostní