Odbor letišť a leteckých staveb

Odbor letišť a leteckých staveb je ve své působnosti v rámci SP odpovědný zejména za:

  • výkon státní správy a státního dozoru a provádění dalších činností v rámci organizačního členění odboru nad způsobilostí k provozu a provozem civilních a vojenských letišť, používaných pro civilní letecký provoz, dle platné právní úpravy, a vedení údajů do evidence letišť;
  • výkon státní správy a státního dozoru a další činnosti vyplývající z organizačního členění odboru, jako speciálního stavebního úřadu pro civilní letecké stavby;
  • zpracování připomínek k návrhům zákonů, prováděcích předpisů a dalších dokumentů, týkajících se dozorovaných činností odboru.