Rada – Kybernetická bezpečnost

neobsazeno


Rada pro kybernetickou bezpečnost je samostatná pozice v přímé podřízenosti Ř/SSV a vykonává zejména tyto úkoly:

 • odpovídá za systém řízení bezpečnosti informací v roli manažera kybernetické bezpečnosti;
 • spravuje bezpečnostní informační systémy a aplikace, odpovídá za monitorování, měření a zlepšování systému řízení bezpečnosti informací;
 • provádění činností stanovených plánem zvládání rizik a výkon dohledu;
 • informování o bezpečnostních incidentech, zjištěných neshodách, nedostatečné efektivnosti bezpečnostních opatření a dalších skutečnostech;
 • participace na přípravě návrhů úprav bezpečnostních politik a vnitřních předpisů;
 • řízení implementace nápravných opatření v případech narušení bezpečnosti;
 • metodické řízení garantů aktiv;
 • zajišťování bezpečnostních hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů NBÚ a jejich realizace v praxi;
 • sledování bezpečnostních podnětů, zejména CERT a C-SIRT, včetně jejich implementace do praxe;
 • provádí běžnou údržbu ICT zařízení (zajištění jejich plynulého chodu, aktualizací, servisních zásahů, instalací a vzniklých problémů);
 • správa serverů (zajišťování jejich plynulého chodu, aktualizací, servisních zásahů, instalací, řešení problémů);
 • správa aktivních prvků sítě a síťové struktury;
 • spolupracuje s dodavateli provádějícími instalační a servisní práce;
 • technicky se podílí na zajišťování externích oprav ICT, které jsou mimo servisní možnosti ÚCL.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost