Oddělení zkoušek personálu

Lenka Červinková

vedoucí oddělení zkoušek personálu

životopis


V čele oddělení stojí vedoucí oddělení. Oddělení zkoušek personálu v rámci své působnosti plní následující úkoly:

 • organizuje nebo provádí teoretické zkoušky pilotů dle platné legislativy, případně podává návrhy řediteli odboru na pověření dalších odborníků;
 • vydává veškeré prvotní průkazy způsobilosti pilotů letadel, vrtulníků, balónů, kluzáků, techniků, dispečerů a řídících letového provozu;
 • vydává uznání platnosti zahraničních průkazů způsobilosti pilotů a techniků údržby letadel;
 • vydává převody zahraničních průkazů ze třetích zemí (mimo EASA) na průkazy české;
 • posuzuje plnění formálních a v jednoduchých případech i materiálních požadavků na vydání nového průkazu způsobilosti leteckého personálu a nových kvalifikací zapisovaných do těchto průkazů a vydává tyto průkazy;
 • odpovídá na dotazy veřejnosti týkající se formálních požadavků na získání, prodloužení, obnovu, zachování platnosti práv, zápočty, převody a potvrzení platnosti průkazů, kvalifikací a osvědčení pilotů letadel (mimo bezpilotních);
 • připravuje a předává podklady leteckému rejstříku pro připsání kvalifikace do průkazu pilota;
 • vydává osvědčení člena letové posádky, posuzuje plnění požadavků na vydání těchto osvědčení a vede jejich evidenci;
 • konverzuje a zakládá spisy všech vydaných průkazů a kvalifikací;
 • zakládá sbírky pilotů a techniků na leteckém rejstříku;
 • kontroluje a eviduje úhradu poplatků za prováděné úkony;
 • vede korespondenci týkající se vlastního oddělení;
 • plní další úkoly dle rozhodnutí ředitele odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost