Oddělení zkoušek personálu

Lenka Červinková

vedoucí oddělení zkoušek personálu

životopis


V čele oddělení stojí vedoucí oddělení. Oddělení zkoušek personálu v rámci své působnosti plní následující úkoly:

a) organizuje nebo provádí teoretické zkoušky pilotů dle platné legislativy, případně podává návrhy řediteli odboru na pověření dalších odborníků;
b) vydává veškeré prvotní průkazy způsobilosti pilotů letadel, vrtulníků, balónů, kluzáků, techniků, dispečerů a řídících letového provozu;
c) vydává uznání a platnosti zahraničních průkazů způsobilosti pilotů a techniků údržby letadel a posuzuje plnění požadavků na jejich vydání;
d) vydává převody zahraničních průkazů na průkazy české;
e) posuzuje plnění požadavků na vydání nového průkazu způsobilosti leteckého personálu spadajícího do kompetence odboru a nových kvalifikací zapisovaných do těchto průkazů a vydává tyto průkazy;
f) připravuje a předává podklady leteckému rejstříku pro připsání kvalifikace do průkazu pilota;
g) vydává osvědčení člena letové posádky, posuzuje plnění požadavků na vydání těchto osvědčení a vede jejich evidenci;
h) konverzuje a zakládá spisy všech vydaných průkazů a kvalifikací;
ch) zakládá sbírky pilotů a techniků na leteckém rejstříku;
i) kontroluje a eviduje úhradu poplatků za prováděné úkony;
j) vede korespondenci týkající se vlastního oddělení;
k) plní další úkoly dle rozhodnutí ředitele odboru.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost