Oddělení zkoušek personálu

Lenka Červinková

vedoucí oddělení zkoušek personálu

životopis


Oddělení zkoušek personálu (OZK)

  • organizuje nebo provádí teoretické zkoušky leteckého personálu dle platné legislativy, případně podává návrhy řediteli odboru na pověření dalších odborníků;
  • posuzuje plnění požadavků pro vydání, uznání platnosti nebo převod zahraničních průkazů způsobilosti leteckého personálu včetně zapsaných kvalifikací a zpracovává příslušné podklady pro letecký rejstřík;
  • posuzuje plnění požadavků pro vydání průkazu způsobilosti leteckého personálu a kvalifikací zapisovaných do těchto průkazů a vydává tyto průkazy;
  • kontroluje a eviduje úhradu poplatků za prováděné úkony;
  • vede korespondenci týkající se vlastního oddělení;
  • plní další úkoly dle rozhodnutí ředitele odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce správní a bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce správní a bezpečnostní