Oddělení inspekce letového provozu

vedoucí oddělení inspekce letového provozu (neobsazeno)


Oddělení inspekce letového provozu spolupracuje při své činnosti zejména s oddělením inspektorů pilotů a plní v rámci působnosti OOLD/SL následující úkoly:

 • řediteli odboru navrhuje udělení předchozích a specifických schválení žadatelům / provozovatelům obchodní letecké dopravy v souladu s Přílohou III (Part ORO), Přílohou IV (Part CAT) a Přílohou V (Part SPA) k nařízení (EU) 965/2012;
 • provádí posouzení žádosti organizací pro obchodní leteckou dopravu v souladu s Přílohou II (Part ARO) a navrhuje vydání AOC pro obchodní leteckou dopravu;
 • provádí posuzování návrhů změn AOC a PS k AOC a dalších změn u provozovatelů obchodní letecké dopravy, včetně vyhodnocení, jak provozovatel provedl identifikaci nebezpečí, vyhodnocení a zmírnění rizik, spojených se změnami;
 • vykonává průběžný dozor provozovatelů obchodní letecké dopravy v souladu s Přílohou II (Part ARO) formou auditů, inspekcí, kontrol na provozních základnách (hlavních, dalších, zahraničních) a formou rozhovorů se zaměstnanci;
 • provádí počáteční vyhodnocování provozních příruček pro provoz obchodní letecké dopravy a vyhodnocování jejich změn v souladu s nařízením (EU) 965/2012;
 • provádí průběžné vyhodnocování účinnosti systémů řízení bezpečnosti provozovatelů obchodní letecké dopravy v oblasti reaktivní i proaktivní;
 • posuzuje účinnost přijatých nápravných opatření ke zjištěným nálezům vlastní kontrolní činností provozovatelů, v rámci dozoru ÚCL a v rámci SAFA/SACA kontrol;
 • zpracovává postupy pro žadatele / držitele AOC pro získání / změnu předchozích a specifických schválení formou směrnic;
 • šíří aktuální informace reagující na provozní požadavky, změny postupů a pravidel formou Informačních Věstníků odboru OLD ÚCL;  
 • zpracovává vnitřní postupy pro výkon a dokumentaci dozoru držitelů AOC;   
 • zpracovává roční a měsíční plány dozoru, vyhodnocení délky plánovacího cyklu u jednotlivých provozovatelů obchodní letecké dopravy v závislosti na bezpečnostní výkonnosti provozovatele;
 • schvaluje využití specifických schválení na území ČR pro provozovatele třetích zemí;
 • provádí vyhodnocení žádostí / oznámení o nájmech / pronájmech letadel mezi držiteli AOC vydaného v ČR a provozovateli ČS EU, nebo provozovateli třetích zemí a vyhodnocení oznámení o využití čl. 15 nařízení (ES) č. 1008/2008 o poskytování leteckých služeb uvnitř Společenství;    
 • provádí vyhodnocení opatření pro zachování rovnocenné úrovně bezpečnosti při udělování výjimek v souladu s čl. 14(4) a odchylek v souladu s čl. 14(6) a (7) nařízení (ES) č. 216/2008;
 • uděluje Temporary Operational Approval a Operational Approval v rámci udělení / změny schválení provozu s EFB;
 • zpracovává odborná stanoviska k jednorázovému schválení přepravy DG pro provozovatele bez trvalého schválení přepravy DG;
 • provádí kontrolu letadel na odbavovací ploše u zahraničních provozovatelů v rámci SAFA/SACA programu v souladu s  nařízením komise (EU) č. 965/2012; a zajištuje agendu s tímto spojenou;
 • provádí kontroly na odbavovací ploše u provozovatelů obchodní letecké dopravy (SANA) v souladu s legislativou EU a zajišťuje agendu s tímto spojenou;
 • zpracovávají vnitřní postupy pro výkon SAFA/SACA/SANA;
 • zpracovává připomínky a stanoviska k návrhům leteckých předpisů a zákonů;
 • plní další úkoly uložené ředitelem odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost