V jakých časech mohu podat svoji žádost o ověření spolehlivosti?

Budova Úřadu pro civilní letectví je pro veřejnost otevřena v pondělí a středu, a to v časech od 9:00 do 12:00. Pokud jste státními občany České republiky, svoji žádost můžete vhodit do schránky nacházející se před budovou Úřadu k tomu určenou (vpravo od hlavních dveří), a to kdykoliv. Nemusíte tedy dbát výše uvedeného časového rozmezí. Pokud jste však státními občany jiného státu než je Česká republika, je třeba dostavit se k podání žádosti osobně, a to právě ve výše uvedené hodiny. Důvodem je potřeba vyhotovení kopie dokladu totožnosti za účelem ztotožnění žadatele, který je cizincem. V případě státních občanů České republiky probíhá ztotožnění na základě záznamu v Registru obyvatel.