Spadám do „specifické“ kategorie. Jak tedy získám oprávnění?

Nejprve zkontrolujte, zda se se svým provozem nevejdete do standardního scénáře. Pokud je to možné, nepotřebujete oprávnění, ale je pouze potřeba, abyste podali příslušnému národnímu leteckému úřadu (v České republice Úřadu pro civilní letectví) prohlášení. Standardní scénář je provoz definovaný v Dodatcích k nařízení pro drony (nařízení (EU) 2019/947). Standardní scénáře jsou založeny na použití dronů označených štítkem s označením příslušné třídy (C5 nebo C6). Po podání prohlášení příslušnému národnímu leteckému úřadu obdržíte od národního leteckého úřadu potvrzení o přijetí a úplnosti a budete provozovat v souladu s omezeními standardního scénáře. Jinak existují jiné způsoby, jak získat oprávnění k provozu pro „specifickou“ kategorii, v závislosti na úrovni rizika, kterou daný provoz představuje. Provozovatel dronu může požádat o:

  1. Oprávnění k provozu prostřednictvím posouzení rizik zamýšleného provozu pomocí metodiky pro posouzení rizik; jednou z možných metod je SORA (specific operation risk assessment = posouzení rizika specifické kategorie provozu), kterou můžete nalézt jako AMC1 k Článku 11 nařízení (EU) 2019/947. Tato metodika pomáhá identifikovat úroveň rizika daného provozu a určit zmírňující opatření a cíle provozní bezpečnosti potřebné k zajištění bezpečnosti provozu. Pokud se provozovatel dronu domnívá, že přijal dostatečná opatření k zajištění bezpečnosti provozu, zašle všechny informace příslušnému národnímu leteckému úřadu a požádá o oprávnění k provozu. Pokud je národní letecký úřad přesvědčen, udělí provozovateli dronu oprávnění a provoz lze zahájit.
  2. Oprávnění k provozu prostřednictvím předdefinovaného posouzení rizika (PDRA) jako zjednodušení toho, že provozovatel dronu provede posouzení rizik. U provozů, které budou v Evropě nejběžnější, provede EASA posouzení rizik a zveřejní, jako přijatelný způsob průkazu (AMC) nařízení pro drony, seznam činností, které provozovatel dronů musí zavést, aby prováděl provoz bezpečně. Stále je zapotřebí požádat o oprávnění příslušný národní letecký úřad, avšak jak provozovatel dronů, tak i národní letecký úřad budou těžit ze standardizovaných opatření definovaných v PDRA. PDRA jsou publikována EASA jako AMC k Článku 11 nařízení (EU) 2019/947; další se již zpracovávají.
  3. Osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC): jedná se o dobrovolnou certifikaci, po níž může příslušný národní letecký úřad udělit provozovateli dronu určitá práva.

Po dosažení jisté provozní praxe v rámci regulačního rámce EU mohou provozovatelé dronů mohou požádat příslušný národní letecký úřad, aby posoudil jejich organizaci a vyhodnotil, zda jsou schopni sami posoudit riziko provozu. Požadavky, které mají provozovatelé dronů prokázat, jsou definovány v Části C nařízení (EU) 2019/947. Pokud je národní letecký úřad přesvědčen, vydá osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC) a udělí provozovotelům dronů práva na základě jejich úrovně vyzrálosti. Práva mohou být jedno nebo více z následujících:

  • provádět provoz pokrytý standardními scénáři, aniž by podal prohlášení;
  • sám schvalovat provoz prováděný provozovatelem dronu a pokrytý PDRA, aniž by žádal o povolení;
  • sám schvalovat veškerý provoz prováděný provozovatelem dronu, aniž by žádal o povolení.

Regulatorní odkaz: Článek 12 nařízení (EU) 2012/947.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní