Provedení změny povolení

Držitel povolení je povinen, v souladu s podmínkami vydaných rozhodnutí, oznámit Úřadu veškeré změny povolení, ke kterým na jeho straně došlo. Úřad rozhodne o případném vlivu na platnost povolení a o dalším postupu.

Upozornění – v případech, kdy dochází k trvalé ztrátě provozuschopnosti UAS, kterému bylo povolení vydáno (např. vlivem servisního zásahu a z něj vyplývající změny sériového čísla), platnost povolení automaticky zaniká a počínaje 31. 12. 2020 již Úřad nemá možnost změny v povolení zohlednit (od 31. 12. 2020 se národní povolení již nevydávají). Další provoz UAS je tak možný výhradně podle společného evropského regulačního rámce.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozníDržitel povolení je povinen, v souladu s podmínkami vydaných rozhodnutí, oznámit Úřadu veškeré změny povolení, ke kterým na jeho straně došlo. Úřad rozhodne o případném vlivu na platnost povolení a o dalším postupu.

Upozornění – v případech, kdy dochází k trvalé ztrátě provozuschopnosti UAS, kterému bylo povolení vydáno (např. vlivem servisního zásahu a z něj vyplývající změny sériového čísla), platnost povolení automaticky zaniká a počínaje 31. 12. 2020 již Úřad nemá možnost změny v povolení zohlednit (od 31. 12. 2020 se národní povolení již nevydávají). Další provoz UAS je tak možný výhradně podle společného evropského regulačního rámce.