Lze můj dron provozovat ve „specifické“ kategorii?

Soukromě zhotovené drony jakékoli hmotnosti mohou být provozovány ve „specifické“ kategorii, pokud jsou uvedeny v oprávnění k provozu vydaném příslušným národním leteckým úřadem.

Je přípustné, aby byli ve „specifické“ kategorii přítomni diváci?

Je-li akce organizována klubem nebo sdružením, který/které získal/získalo oprávnění k provozu od národního leteckého úřadu, nebo organizátor získal oprávnění k provozu pro provoz ve „specifické“ kategorii, je přítomnost diváků povolena.

Je létání s brýlemi (FPV = first person view) ve „specifické“ kategorii schváleno?

Nařízení vám umožňuje létat s dronem bez udržování přímého očního kontaktu s dronem, pokud máte vedle sebe osobu, pozorovatele UA, udržující přímý oční kontakt s dronem, sledující vzdušný prostor, aby bylo jisté, že neohrožujete další strany (např. letadla, stavby nebo osoby). Pozorovatelé UA musí být vedle vás, tak aby s vámi mohli okamžitě komunikovat v případě, že uvidí překážku, a […]

Jaké oprávnění potřebuji?

Běžně jsou závody dronů organizovány kluby a sdruženími. V takových případech bude možné žádat o příslušné oprávnění k provozu u svých národních leteckých úřadů v souladu s Článkem 16 nařízení (EU) 2019/947, který se rovněž vztahuje na organizaci těchto akcí. Pokud jsou zde diváci, provoz spadá do „specifické“ kategorie provozu a je třeba zažádat o oprávnění […]

Potřebuji ve „specifické“ kategorii provozu pořád výcvik, i když jsem létal s dronem, než začala tato pravidla platit?

Jakákoli osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota vydaná národním leteckým úřadem budou platit maximálně do limitního termínu daného nařízením (EU) 2019/947, konkrétně do 1. ledna 2022, do kterého musí být vaše národní osvědčení převedena na nová, která plně odpovídají uvedenému nařízení. Platnost všech národních povolení, vydaných Úřadem pro civilní letectví, končí nejpozději k datu 1. ledna 2022. […]

Spadám do „specifické“ kategorie provozu. Budu moci létat se svým starým dronem po 31. prosinci 2020?

Drony ve „specifické“ kategorii nemusí mít štítek s označením třídy (s výjimkou provozu podle standardního scénáře).

Jaké jsou mé povinnosti coby dálkově řídícího pilota ve „specifické“ kategorii provozu?

Jako dálkově řídící pilot musíte: Před letem: absolvovat výcvik a zkoušku požadované pro druh provozu, do kterého budete zapojen; mít relevantní aktuální informace týkající se zeměpisných zón publikovaných národním leteckým úřadem; zkontrolovat překážky a přítomnost osob nezapojených do provozu (jisté výjimky jsou v podkategorii provozu A1 se soukromě zhotoveným dronem nebo dronem s označením třídy C0); zkontrolovat, […]

Jaké jsou mé povinnosti coby provozovatele dronu ve „specifické“ kategorii provozu?

Jako provozovatel dronu létajícího ve „specifické“ kategorii musíte: zajistit, že na dronu je uvedeno registrační číslo provozovatele dronu (např. pomocí nálepky) a úplný řetězec registrovaného provozovatele je nahráno do „systému identifikace na dálku“,identifikačního e-systému bezpilotního letadla („e-identifikace“), pokud je jím bezpilotní letadlo vybaveno; vypracovat provozní postupy (písemné postupy se požadují, zaměstnává-li provozovatel dronu více než […]

Spadám do „specifické“ kategorie. Jak tedy získám oprávnění?

Nejprve zkontrolujte, zda se se svým provozem nevejdete do standardního scénáře. Pokud je to možné, nepotřebujete oprávnění, ale je pouze potřeba, abyste podali příslušnému národnímu leteckému úřadu (v České republice Úřadu pro civilní letectví) prohlášení. Standardní scénář je provoz definovaný v Dodatcích k nařízení pro drony (nařízení (EU) 2019/947). Standardní scénáře jsou založeny na použití dronů označených […]

Je potřeba, abych před tím, než budu s dronem létat ve „specifické“ kategorii, získal oprávnění?

Při provozu ve „specifické“ kategorii, pokud lze provoz provádět v rámci omezení standardního scénáře a s pomocí dronu příslušné třídy, je jen potřeba, aby provozovatel dronu předložil příslušnému národnímu leteckému úřadu prohlášení a počkal na potvrzení o jeho přijetí a úplnosti. Pro všechny ostatní provozy ve „specifické“ kategorii je potřeba oprávnění k provozu vydané příslušným národním leteckým úřadem.

« Předchozí stránka Další stránka »