Osvědčení letové způsobilosti (OLZ)

Před vydáním OLZ musí být na ÚCL podána řádně vyplněná žádost na formuláři CAA/F‑ST‑193-n/09 („Žádost o vydání Osvědčení letové způsobilosti a Osvědčení kontroly letové způsobilosti“ (popř. CAA/F‑ST-243-n/18).

Formuláře jsou také k dispozici na webových stránkách https://www.caa.cz/dokumenty/formulare/formulare-sekce-technicke/.

Žádost musí být podána v dostatečném předstihu, nejméně 30 dnů před uvažovaným zahájením přejímky letadla.

K žádosti musí být přiloženy tyto dokumenty:

  • Dokumenty požadované ÚCL pro vydání dokladů způsobilosti letadlu ze členského státu EASA (Tabulka I)
  • Dokumenty požadované ÚCL pro vydání dokladů způsobilosti letadlu ze třetí země, tedy z nečlenského státu EASA (Tabulka II)

OLZ může být vydáno pouze ÚCL (zpravidla při dovozu letadla).


ÚCL vydá OLZ po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55a, popř. 55d.). Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/.


OLZ se vydává na formuláři EASA Form 25, popř. EASA Form 24.Schvalovací strana letové příručky (PofA)

Po vydání OLZ dále ÚCL vydává Schvalovací list do letové příručky (PAGE OF ACCEPTANCE).

Schvalovací strana letové příručky se vydá především při dovozu letadla a její vydání je bez poplatku.Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická