Letecký dopravce mě informoval o zrušení letu, dále však nekomunikuje. Na co mám nárok? Jak mám postupovat?

V případě, že došlo ke zrušení letu, který měl proběhnout v době vyhlášeného nouzového stavu v České republice, máte nárok na vrácení pořizovací ceny letenky. Zákaznické linky leteckých dopravců jsou momentálně obtížně dostupné a komunikace mezi cestujícími a leteckými dopravci neprobíhá optimálně. Doporučujeme Vám však vyčkat do doby alespoň částečné stabilizace celé situace a poté kontaktovat leteckého dopravce. Váš nárok na vrácení pořizovací ceny letenky je třeba u dopravce uplatnit ve lhůtě 6 měsíců ode dne plánovaného data odletu. Teprve pokud se Vám letecký dopravce neozve nebo pokud Vám neuhradí pořizovací cenu letenky v průběhu 2 měsíců ode dne, kdy jste svůj nárok u dopravce uplatnili, je možné obrátit se na Úřad pro civilní letectví. Nárok na náhradu škody ve smyslu paušalizované částky stanovené čl. 7 nařízení (ES) č. 261/2004 však v důsledku existence mimořádné okolnosti, která ke zrušení letu vedla, cestujícím nevzniká. Zároveň je cestujícím umožněno se v kterékoliv fázi obrátit na věcně a místně příslušný soud.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor