Kdo vydává osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota pro „specifickou“ kategorii a jak dlouho toto osvědčení platí?

V případě standardních scénářů je za vydávání osvědčení odpovědný příslušný národní letecký úřad. Osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota je platné 5 let.

K prodloužení platnosti osvědčení, rozumí se před vypršením platnosti, může dálkově řídící pilot absolvovat seminář pořádaný příslušným národním leteckým úřadem nebo jím uznávaným subjektem, případně je potřeba způsobilost prokázat znovu.

V případě provozu ve „specifické“ kategorii, který není pokryt standardními scénáři, bude výcvik stanoven v oprávnění k provozu příslušným národním leteckým úřadem.

Regulatorní odkaz: Článek 12 nařízení (EU) 2019/947 a UAS.STS-01.020

Pro více informací kontaktujte váš příslušný národní letecký úřad (viz https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones/naa). Bližší informace k postupům uplatňovaným Úřadem pro civilní letectví nalezete na webových stránkách https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní