Jsem oprávněná organizace k údržbě/výrobě/řízení zachování letové způsobilosti a blíží se mi konec pravidelného dvouletého auditního cyklu. V současné době není možné provést celkový audit ze strany ÚCL. Co to znamená pro zachování platnosti mého oprávnění?

Za současné výjimečné situace, kdy inspektoři ÚCL nemohou provádět naplánované audity, je třeba v případě blížícího se uplynutí dvouletého auditního cyklu kontaktovat inspektora ÚCL, který má na starosti Vaší organizaci, a domluvit s ním individuální postup. Rozhodně tato situace nebude znamenat, že by bylo Vaše oprávnění považováno za neplatné.

Situace je také řešena výjimkou vydanou sekcí technickou.

Informace o této výjimce je uvedena na stránce:

Výjimky ze standardních postupů letové způsobilosti