fbpx

Jakým způsobem lze uplatňovat požadavky v oblasti ASM (např. vyhrazení vzdušného prostoru) v době nouzového stavu?

Stejným způsobem jako doposud, nejlépe datovou schránkou na adresu podatelny ÚCL, neboť osobní podání na podatelnu je časově omezeno. V případě požadavku na rozdělení vzdušného prostoru ČR, omezení nebo zakázání užívání vzdušného prostoru ČR k létání nad určitými oblastmi, vyhrazení části vzdušného prostoru ČR k létání jednoho uživatele nebo kategorie uživatelů  dle § 44 odst. 2, 3 a 6 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, je nutné počítat při projednávání v rámci KS ASM s omezeními s ohledem na přijímaná opatření k zamezení šíření COVID-19. Úřad také nebude schopen poskytovat detailní osobní konzultace k podání případné žádosti (pouze telefonicky, v žádosti uvádějte dostupný telefonní kontakt osoby oprávněné jednat ve věci žádosti). V případě požadavku dle § 44 odst. 4 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví nejsou přijata žádná omezení, postupuje se dle §44 b) tohoto zákona.