fbpx

Jakým způsobem lze uplatňovat požadavky na vstup do zakázaných prostorů (LKP) v době nouzového stavu?

Stejným způsobem jako doposud, nejlépe datovou schránkou na adresu podatelny ÚCL, neboť osobní podání na podatelnu je časově omezeno. Požadavky je nezbytné přesně specifikovat, protože Úřad nebude schopen poskytovat v této době detailní osobní konzultace k podání případné žádosti (pouze telefonicky, v žádosti uvádějte dostupný telefonní kontakt osoby oprávněné jednat ve věci žádosti). Doba vyřízení žádosti je zpravidla závislá na dostupnosti správce prostoru, se kterým musí být žádost konzultována, pokud již neobsahuje jeho závazné stanovisko.