fbpx

Jaký má aktuální situace dopad na provoz vnitrostátních letišť po začátku sezóny?

S ohledem na stanovení pravidel pro uvolnění provozu všeobecného letectví v době platnosti nouzového stavu a současně s ohledem na začátek provozní sezóny většiny vnitrostátních veřejných letišť v ČR, kde nejsou poskytovány letové provozní služby, Úřad pro civilní letectví upozorňuje na nezbytnost zajistit bezpečný provoz na těchto neřízených letištích v jejich provozní době, deklarované ve VFR příručce.

V tomto smyslu Úřad pro civilní letectví dále upozorňuje na povinnost vyplývající z přílohy č. 3 k vyhlášce č. 108/1997 Sb., kde je stanovena povinnost pro provozovatele letišť zajistit poskytování informací známému provozu na letišti a v jeho letištní provozní zóně (ATZ) při činnostech a za splnění povinností specifikovaných v souladu s Dodatkem S leteckého předpisu L11. Provozní personál letiště, který zajišťuje nezbytné provozní činnosti v rámci provozování letiště, se pak ve výše uvedeném smyslu pravidel pro provoz všeobecného letectví považuje za personál sloužící k zajištění dopravní infrastruktury a tedy za osoby oprávněné k pohybu i za nouzového stavu v ČR.

V případě, že provozovatel s ohledem na aktuální stav není schopen zajistit provozování letiště a/nebo poskytování informací známému provozu na letišti a v jeho ATZ, je nezbytné oznámit změnu provozní doby letiště či omezení služeb vydáním příslušného NOTAM cestou LIS ŘLP ČR, s.p.