Bude v rámci naší organizace provedena plánovaná kontrola, nebo audit Úřadu pro civilní letectví i v období vyhlášeného nouzového stavu?

Veškerá plánovaná kontrolní a auditní činnost v oblasti poskytování služeb byla dočasně přerušena. Pro všechny plánované kontroly a audity, které měly být zahájeny do 31.5.2020 včetně, bylo poskytovatelům oznámeno, že se termín jejich provedení odsouvá. Toto opatření však nemá vliv na plnění plánu aktuálních nápravných opatření.

V případě nutnosti žádá poskytovatel o prodloužení závazného termínu dle platné legislativy. O dalším vývoji týkajícím se kontrolní a auditní činnosti po datu 1.6.2020 bude podána informace později. Konkrétní další postup bude vždy řešen přímo s příslušným poskytovatelem.