fbpx

Bude na našem letišti/v rámci naší organizace provedena plánovaná kontrola, prohlídka, místní šetření nebo audit Úřadu pro civilní letectví i v období vyhlášeného nouzového stavu?

Veškerá plánovaná kontrolní a auditní činnost v oblasti provozování letiště a leteckých staveb byla dočasně přerušena. Pro všechny plánované kontroly, prohlídky, místní šetření a audity, které měly být zahájeny do 30.4.2020 včetně, bylo provozovatelům letišť a dalším žadatelům oznámeno, že se termín jejich provedení odsouvá. Toto opatření však nemá vliv na plnění plánu aktuálních nápravných opatření.

V případě nutnosti žádá provozovatel letiště o prodloužení závazného termínu dle platné legislativy. O dalším vývoji týkajícím se kontrolní a auditní činnosti po datu 1.5.2020 bude podána informace později. Konkrétní další postup bude vždy řešen přímo s příslušným subjektem.