Zajímám se o závodění s dronem a/nebo létání s dronem pomocí brýlí (FPV) v „otevřené“ kategorii

Je přípustné, aby byli v „otevřené“ kategorii přítomni diváci?

Pokud provádíte provoz v „otevřené“ kategorii, není létání nad nezapojenými osobami povoleno, tudíž zde nesmí být žádní diváci. Viz také vysvětlení nezapojených osob v rámci „porozumění nařízením (EU) 2019/947 a 2019/945“.

Je létání s brýlemi (FPV = first person view) v „otevřené“ kategorii schváleno?

Nařízení vám umožňuje létat s dronem bez udržování přímého očního kontaktu s dronem, pokud máte vedle sebe osobu, pozorovatele UA, udržující přímý oční kontakt s dronem, sledující vzdušný prostor, aby bylo jisté, že neohrožujete další strany (např. letadla, stavby nebo osoby). Pozorovatelé UA musí být vedle vás, tak aby s vámi mohli okamžitě komunikovat v případě, že uvidí překážku, a […]

Do které kategorie a podkategorie provozu jako závodník s dronem spadám?

Běžně jsou závody dronů organizovány kluby a sdruženími. V takových případech bude možné žádat o příslušné oprávnění k provozu u svých národních leteckých úřadů v souladu s Článkem 16 nařízení (EU) 2019/947, který se rovněž vztahuje na organizaci těchto akcí. Pokud místo toho chcete provádět závod, který není v rámci klubu nebo sdružení a je bez přítomnosti […]