Požadavky na výcvik ve „specifické“ kategorii

Bude osvědčení způsobilosti pro „specifickou“ kategorii uznáváno v rámci Evropy?

Ano, výcvik absolvovaný v jednom členském státě EASA bude uznáván ve všech ostatních členských státech.

Kdo vydává osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota pro „specifickou“ kategorii a jak dlouho toto osvědčení platí?

V případě standardních scénářů je za vydávání osvědčení odpovědný příslušný národní letecký úřad. Osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota je platné 5 let. K prodloužení platnosti osvědčení, rozumí se před vypršením platnosti, může dálkově řídící pilot absolvovat seminář pořádaný příslušným národním leteckým úřadem nebo jím uznávaným subjektem, případně je potřeba způsobilost prokázat znovu. V případě provozu ve „specifické“ kategorii, […]

Požaduje se u všech dálkově řídících pilotů ve „specifické“ kategorii, aby absolvovali výcvik létání s dronem?

V případě provozu spadajícího do „specifické“ kategorie závisí výcvik na provozu, který plánujete provádět. Proto pokud se provoz neřadí mezi standardní scénáře, bude po posouzení bezpečnosti potřeba, abyste navrhli příslušnému národnímu leteckému úřadu možný výcvikový kurz. Úřad (v České republice Úřad pro civilní letectví) v každém případě vyhodnotí adekvátnost výcviku, a pokud ho schválí v oprávnění k provozu, stane se […]