Veřejnost

Jak si mohu doklad o ověření spolehlivosti vyzvednout?

Vystavené doklady doručujeme s účinností od 14. 5. 2020 způsobem, který si žadatel zvolil ve své žádosti. V případě osobního převzetí dokladu nebo jiných písemností Vás však i nadále prosíme o dodržování zásady individuálního přístupu k recepci. Uvidíte-li uvnitř recepce stát jinou osobu, počkejte prosím před budovou a dodržujte doporučené rozestupy 2 metry.

Svoji žádost jsem vhodil do schránky před budovou. Jaký je další postup ve věci? Jak se dozvím, jestli je moje žádost podaná v pořádku?

Obsah Vaší žádosti bude z hlediska správnosti vyplněných údajů ověřen nejpozději do dvou dnů po vhození Vaší žádosti do schránky. Pokud v podané žádosti shledáme jakékoliv nedostatky, budeme Vás kontaktovat, a to buď telefonicky anebo na uvedenou kontaktní adresu, bude-li se jednat o závažnější nedostatky. Pokud se Vám neozveme, nemusíte mít obavy. Vaše žádost je v každém případě […]

V jakých časech mohu podat svoji žádost o ověření spolehlivosti?

Budova Úřadu pro civilní letectví je pro veřejnost otevřena ve standardních úředních hodinách ve dnech pondělí – pátek (bližší časy jsou uvedeny na následujícím odkazu:  https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/). Pokud jste státními občany České republiky, svoji žádost můžete rovněž vhodit do schránky nacházející se před budovou Úřadu k tomu určenou (vpravo od hlavních dveří), a to kdykoliv.

Letecký dopravce dosud můj let nezrušil, ale jako cestující jsem se z důvodů obav z nákazy koronavirem rozhodl letu nezúčastnit. Mám nárok na vrácení pořizovací ceny letenky? Mám nárok na kompenzaci? Jak mám postupovat?

Nařízení (ES) č. 261/2004, na jehož dodržování Úřad pro civilní letectví dohlíží, upravuje práva cestujících na vrácení pořizovací ceny letenky a náhradu škody za zrušení letu pouze v případě zrušení letu samotným leteckým dopravcem. Rozhodne-li se ovšem cestující, a to z jakéhokoliv důvodu, že na let nenastoupí, přestože je let standardně operován, nelze tomuto cestujícímu za daných […]

K zakoupené letence jsem si sjednal také pojištění storna letenky. Jakým způsobem postupovat v případě, že let byl již zrušen, nebo v případě, že let bude v nejbližší době s vysokou pravděpodobností zrušen?

V případě zrušení letu doporučujeme obrátit se nejdříve na provozujícího leteckého dopravce, anebo na pojišťovnu, s níž máte pojištění sjednáno, a to způsobem, který vyplývá z přepravních podmínek leteckého dopravce nebo smlouvy uzavřené s pojišťovnou. Kontaktovat provozujícího leteckého dopravce nebo pojišťovnu lze nejčastěji prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Vašeho smluvního partnera. Pokud Váš let prozatím zrušen nebyl, bude možnost […]

Letecký dopravce mě o zrušení letu dosud neinformoval, ale lze předpokládat, že let bude zrušen / nebude mi umožněno let uskutečnit. Na co mám nárok? Jak mám postupovat?

Přestože se můžete pokusit leteckého dopravce kontaktovat již nyní, doporučujeme Vám vyčkat do doby, než se Vám letecký dopravce ozve. V současné chvíli Vám bohužel dopravce není schopen garantovat, že Vámi zakoupený let skutečně proběhne, proto Vás prosíme o trpělivost při uplatňování jakýchkoliv nároků. Zákaznické linky leteckých dopravců jsou momentálně obtížně dostupné a komunikace mezi cestujícími […]

Letecký dopravce mě informoval o zrušení letu, dále však nekomunikuje. Na co mám nárok? Jak mám postupovat?

V případě, že došlo ke zrušení letu, který měl proběhnout v době vyhlášeného nouzového stavu v České republice, máte nárok na vrácení pořizovací ceny letenky. Zákaznické linky leteckých dopravců jsou momentálně obtížně dostupné a komunikace mezi cestujícími a leteckými dopravci neprobíhá optimálně. Doporučujeme Vám však vyčkat do doby alespoň částečné stabilizace celé situace a poté kontaktovat leteckého dopravce. […]

Jak probíhají výběrová řízení na volná místa?

Po dobu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se zamezením šíření koronaviru COVID-19  jsou v rámci probíhajících výběrových řízení na obsazení volných služebních míst odloženy pohovory se žadateli o přijetí do služebního poměru. O zrušení tohoto opatření bude Úřad pro civilní letectví informovat prostřednictvím svých webových stránek nebo bude žadatele přímo kontaktovat.

Mohu kdykoli navštívit ÚCL?

S účinností od 20. dubna byly obnoveny úřední hodiny ÚCL určené pro styk s veřejností v původním rozsahu (viz https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/). Pracoviště ověřování spolehlivosti, podatelny, letecký rejstřík a pokladny tedy můžete navštívit kdykoliv v takto určené hodiny. V případě zamýšlené osobní schůzky s jinou úřední osobou na ÚCL Vám však doporučujeme si předem telefonicky nebo e-mailem ověřit možnost jejího uskutečnění, neboť personální […]

Jak uplatnit nárok za škodu způsobenou zrušením letu?

Úřad pro civilní letectví nebude po leteckých dopravcích vymáhat náhradu škody ve smyslu čl. 7 nařízení EP a Rady (ES) č. 261/2004. Letecký dopravce je povinen uhradit cestujícím pořizovací cenu letenky, Úřad však zastává stanovisko, že letecký dopravce není povinen k náhradě škody z důvodu existence mimořádné okolnosti. Více informací naleznete na stránce Sdělení pro cestující, jejichž […]

Další stránka »