Povinnosti provozovatele dronu nebo dálkově řídícího pilota ve „specifické“ kategorii provozu

Jaké jsou mé povinnosti coby dálkově řídícího pilota ve „specifické“ kategorii provozu?

Jako dálkově řídící pilot musíte: Před letem: absolvovat výcvik a zkoušku požadované pro druh provozu, do kterého budete zapojen; mít relevantní aktuální informace týkající se zeměpisných zón publikovaných národním leteckým úřadem; zkontrolovat překážky a přítomnost osob nezapojených do provozu (jisté výjimky jsou v podkategorii provozu A1 se soukromě zhotoveným dronem nebo dronem s označením třídy C0); zkontrolovat, […]

Jaké jsou mé povinnosti coby provozovatele dronu ve „specifické“ kategorii provozu?

Jako provozovatel dronu létajícího ve „specifické“ kategorii musíte: zajistit, že na dronu je uvedeno registrační číslo provozovatele dronu (např. pomocí nálepky) a úplný řetězec registrovaného provozovatele je nahráno do „systému identifikace na dálku“,identifikačního e-systému bezpilotního letadla („e-identifikace“), pokud je jím bezpilotní letadlo vybaveno; vypracovat provozní postupy (písemné postupy se požadují, zaměstnává-li provozovatel dronu více než […]