Pochopení „otevřené“ kategorie provozu

Spadám do „otevřené“ kategorie. Jak určím, ve které podkategorii mohu létat?

Podkategorie je dána buď: Upozornění: s cílem usnadnit přechod na nový regulační rámec mohou drony bez štítků s označením tříd létat do 31. prosince 2023 podle požadavků definovaných v Článku 22 nařízení (EU) 2019/947 (další informace viz FAQ týkající se létání bez označení třídy). Podle výše uvedených informací použijte níže uvedenou tabulku, abyste určili podkategorii, ve […]

Jak určím, zda spadám do „otevřené“ kategorie provozu?

Dron je možné provozovat v „otevřené“ kategorii provozu, pokud dron: Regulatorní odkaz: Článek 4 a Článek 20 nařízení (EU) 2019/947; Část A Přílohy a Článek 5 odst. 1) nařízení (EU) 2019/947, Části 1 až 5 Přílohy nařízení (EU) 2019/945.