Pochopení „otevřené“ kategorie provozu

Spadám do „otevřené“ kategorie. Jak určím, ve které podkategorii mohu létat?

Podkategorie je dána buď: štítkem uvádějícím označení třídy (C0, C1, C2, C3 nebo C4), upevněným k vašemu dronu; nebo hmotností vašeho dronu v případě soukromě zhotoveného dronu nebo dronu bez štítku s označením třídy (drony uvedené na trh před uplatňováním příslušných nařízení); Upozornění: s cílem usnadnit přechod na nový regulační rámec mohou drony bez štítků s označením tříd létat […]

Jak určím, zda spadám do „otevřené“ kategorie provozu?

Dron je možné provozovat v „otevřené“ kategorii provozu, pokud dron: nese jeden ze štítků s označením třídy C0, C1, C2, C3 nebo C4; nebo je soukromě zhotovený a jeho hmotnost je nižší než 25 kg; nebo byl zakoupen před 1. lednem 2023, bez jakéhokoli výše uvedeného štítku s označením třídy C; nebude provozován nad lidmi, pokud se […]