Požadavky týkající se oprávnění k provozu pro „specifickou“ kategorii

Spadám do „specifické“ kategorie. Jak tedy získám oprávnění?

Nejprve zkontrolujte, zda se se svým provozem nevejdete do standardního scénáře. Pokud je to možné, nepotřebujete oprávnění, ale je pouze potřeba, abyste podali příslušnému národnímu leteckému úřadu (v České republice Úřadu pro civilní letectví) prohlášení. Standardní scénář je provoz definovaný v Dodatcích k nařízení pro drony (nařízení (EU) 2019/947). Standardní scénáře jsou založeny na použití dronů označených […]

Je potřeba, abych před tím, než budu s dronem létat ve „specifické“ kategorii, získal oprávnění?

Při provozu ve „specifické“ kategorii, pokud lze provoz provádět v rámci omezení standardního scénáře a s pomocí dronu příslušné třídy, je jen potřeba, aby provozovatel dronu předložil příslušnému národnímu leteckému úřadu prohlášení a počkal na potvrzení o jeho přijetí a úplnosti. Pro všechny ostatní provozy ve „specifické“ kategorii je potřeba oprávnění k provozu vydané příslušným národním leteckým úřadem.