Ustanovení použitelná jak pro „otevřenou“, tak pro „specifickou“ kategorii provozu

Je zapotřebí pojištění?

Pokud používáte dron o hmotnosti nad 20 kg, musíte mít vždy jako provozovatel dronu pojištění svého dronu. Většina členských států EASA však požaduje pojištění odpovědnosti za škodu, i když provozujete dron o nižší hmotnosti. Je třeba věnovat pozornost národním předpisům daného státu. V České republice se provoz bezpilotního letadla pojí s povinností řádného pojištění odpovědnosti provozovatele za […]

Existuje minimální věk pro létání s dronem?

Minimální věk pro dálkově řídící piloty dronů v „otevřené“ a „specifické“ kategorii provozu je 16 let, ale informujte se u příslušného národního leteckého úřadu dané země, protože může uplatňovat nižší minimální věk. V České republice je minimální věk dálkově řídících pilotů 16 let. Jistou výjimkou může být provoz v rámci klubu/sdružení leteckých modelářů dle zavedených postupů, v budoucnu […]

Jak vysoko mohu se svým dronem létat?

Maximální výška letu je standardně 120 m od zemského povrchu. Je třeba zkontrolovat, zda příslušný národní letecký úřad nezřídil zeměpisnou zónu s nižší spodní hranicí v oblasti, kde budete létat. V České republice se k předletové přípravě provozu dronu, seznámení s uspořádáním vzdušného prostoru v daném místě a k identifikaci případných konfliktů s uvedením příslušných postupů využívá speciální webová aplikace Řízení letového […]

Mohu létat nad lidmi?

Obecně, pokud provozujete dron v „otevřené“ kategorii provozu, nesmíte létat nad nezapojenými osobami. Jistou výjimkou je soukromě zhotovený dron o nižší hmotnosti než 250 g nebo dron zakoupený na trhu se štítkem s označením třídy C0 nebo C1. Připouští se, že dron třídy C0 nebo individuálně postavený dron o hmotnosti menší než 250 g mohou […]

Mohu létat se svým dronem všude, kde chci?

Každý členský stát EASA určí zeměpisné zóny pro drony, ve kterých by drony neměly létat (např. národní parky, centra měst nebo oblasti blízko letišť) nebo mohou létat pouze za určitých podmínek nebo kde potřebují zvláštní povolení k letu. Proto je důležité, abyste se obrátili na svůj příslušný národní letecký úřad (v České republice Úřad pro […]

Jak mohu létat se svým modelem?

Letečtí modeláři mají následující možnosti, jak provozovat svá letadla: Regulatorní odkaz: Článek 16 nařízení (EU) 2019/947.

Bude moje registrace jako provozovatele dronu uznána v celé Evropě?

Ano, vy jako provozovatel dronu obdržíte jedinečné registrační číslo, které bude platné ve všech ostatních členských státech EASA. Nemůžete se zaregistrovat dvakrát. Regulatorní odkaz: Článek 14 nařízení (EU) 2019/947.

Co se stane, jakmile se zaregistruji?

Po registraci obdržíte „registrační číslo provozovatele UAS“, které musí být uvedeno pomocí nálepky na všech dronech, které provozujete, včetně soukromě zhotovených. Úplný řetězec registrovaného provozovatele (registrační číslo doplněné o tři přidělené doplňkové znaky) musí provozovatel nahrát do „systému identifikace na dálku“,identifikačního e-systému bezpilotního letadla(„e-identifikace“), pokud je jím bezpilotní letadlo vybaveno. Regulatorní odkaz: Článek 14 nařízení […]

Musím registrovat svůj dron?

Pokud nejsou drony certifikovány, není nutné je registrovat, ale vy, jako provozovatel/vlastník dronu, se musíte sám zaregistrovat. Učiníte tak u příslušného národního leteckého úřadu státu EU, ve kterém máte bydliště (https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones/naa). V České republice je příslušným úřadem Úřad pro civilní letectví (www.caa.cz). Registrační nástroj Úřadu pro civilní letectví naleznete na webové stránce https://dron.caa.cz.  Zaregistrujete se jednou, nezávisle […]

Co je „shromáždění lidí“?

Shromáždění lidí je dav lidí. Není definován konkrétním počtem lidí, ale souvisí s možností jednotlivce přemístit se tak, aby se vyhnul následkům provozu dronu, který je mimo kontrolu. Pokud je skupina lidí tak hustě namačkaná, že je omezena jejich možnost volně uniknout nebo uhnout dronu, pak je považována za shromáždění lidí. Příklady shromáždění lidí jsou […]

Další stránka »