Držitelé národních povolení

Provedení změny povolení

Držitel povolení je povinen, v souladu s podmínkami vydaných rozhodnutí, oznámit Úřadu veškeré změny povolení, ke kterým na jeho straně došlo. Úřad rozhodne o případném vlivu na platnost povolení a o dalším postupu. Upozornění – v případech, kdy dochází k trvalé ztrátě provozuschopnosti UAS, kterému bylo povolení vydáno (např. vlivem servisního zásahu a z něj vyplývající změny sériového čísla), platnost povolení automaticky zaniká a […]

Prodloužení platnosti povolení

Sdělením ředitele sekce provozní ze dne 31. 12. 2020 dochází k automatickému prodloužení platnosti povolení k létání, leteckým pracím a leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaným letadlem bez pilota na palubě, jejichž platnost končí v průběhu roku 2021. Platnost takto vydaných povolení je prodloužena automaticky do 1. 1. 2022. Držitelé povolení nemusí o prodloužení platnosti žádat. sdělení ředitele […]