Jsem návštěvník / provozovatel dronu „specifické“ kategorie ze státu mimo EU

Je, jakožto rezidentovi státu mimo EU, uznávána v EU má odborná způsobilost ve „specifické“ kategorii?

Vzhledem k tomu, že mezi agenturou EASA a dalšími zeměmi dosud není zavedeno žádné vzájemné uznávání, nebude v oblasti dronů školení nebo kvalifikace získané ve vaší zemi pobytu v EU přijato. Předtím, než budete moci se svým dronem létat, budete muset absolvovat požadovaný výcvik. Mezitím mohou jiné státy vytvořit předpisy, které mohou být považovány Evropskou […]

Jsem rezidentem státu mimo EU, který při návštěvě Evropy plánuje létat se svým dronem v rámci „specifické“ kategorie. Musím se registrovat?

Veškerý provoz dronů prováděný v členských státech EASA musí být v souladu s nařízením pro drony bez ohledu na státní příslušnost provozovatele nebo dálkově řídícího pilota. Jako rezident státu mimo EU jste tedy povinen se zaregistrovat u příslušného národního leteckého úřadu první země EU, kde hodláte létat. V rámci registrace vám bude přiděleno „registrační číslo provozovatele UAS“, […]