Letiště a letecké stavby

Můžu někde sehnat informace o harmonizovaných pravidlech a postupech používaných obecně v letectví (mimo opatření, která jsou přijímána státy na národní úrovni), které mají dopad na provozování mezinárodních letišť v Evropě nebo ve světě?

Situace se stále dynamicky vyvíjí a stejně tak na ni průběžně reagují světové a evropské organizace. Níže budeme aktualizovat odkazy na internetové stránky, na kterých jsou informace a postupy publikovány. EASA: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/press-releases https://www.easa.europa.eu/coronavirus-covid-19 Letiště v nejvíce zasažených oblastech se zvláštními postupy:  https://www.easa.europa.eu/SD-2020-01/Airports WHO: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/international-health-regulations/points-of-entry/points-of-entry/airports Postupy hygieny pro letectví:  https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/aviation_guide/en/ EU Healthy Gateways https://www.healthygateways.eu/Publications Postupy připravenosti letišť:  https://academic.oup.com/eurpub/article/29/Supplement_4/ckz185.136/5624704 

Mohu kdykoli navštívit ÚCL?

S účinností od 20. dubna byly obnoveny úřední hodiny ÚCL určené pro styk s veřejností v původním rozsahu (viz https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/). Pracoviště ověřování spolehlivosti, podatelny, letecký rejstřík a pokladny tedy můžete navštívit kdykoliv v takto určené hodiny. V případě zamýšlené osobní schůzky s jinou úřední osobou na ÚCL Vám však doporučujeme si předem telefonicky nebo e-mailem ověřit možnost jejího uskutečnění, neboť personální […]

Jaké jsou úřední hodiny ÚCL během nouzového stavu?

Úřední hodiny jsou s účinností od 20. dubna 2020 obnoveny v původním rozsahu. Bližší informace naleznete na následujícím odkazu: https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/