Covid-19

Jak postupovat při vydání OLZ letadlu dovezenému ze třetí země?

Po dobu trvání nouzového stavu nemohou pracovníci úřadu vyjíždět na zahraniční služební cesty. Z toho důvodu není možné provádět kontroly letadel při dovozu do ČR ze třetích zemí dle standardních postupů. Výjimka ze standardních postupů je specifikována na stránce: Výjimky ze standardních postupů letové způsobilosti

Je udělená nějaká výjimka pro prodlužování kvalifikací během nouzového stavu?

Ano, více informací naleznete na stránce: Reakce na nouzový stav v části “Výjimky vydané pro potřeby zachování provozu po dobu nouzového stavu”.

Jsou k dispozici opatření pro letecké provozovatele na ochranu posádek a minimalizaci možnosti přenosu nákazy CoViD-19?

Na webových stránkách EASA : https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/guidance-management-crew-members je publikován dokument, který poskytuje leteckým provozovatelům návod, jak chránit členy posádek a minimalizovat možnosti přenosu nákazy CoViD-19. Tento dokument není mandatorním a je vydán jako návod a doplnění postupů požadovaných z úrovně národních autorit ochrany zdraví. Uvedené postupy by neměly být chápány jako jediný možný způsob ochrany posádek. […]

Na jak dlouho je omezeno fungování ÚCL?

Vzhledem k prodloužení regulačních opatření v České republice jsou omezení provozu aktuálně plánována do 11. 4. 2020. Úřad pro civilní letectví vyjma výkonu státního dozoru na místě a provádění zkoušek personálu funguje a je připraven odbavovat podání svých klientů. Na vývoj situace budeme dále pružně reagovat.

Jak si mohu doklad o ověření spolehlivosti vyzvednout?

Vystavené doklady doručujeme s účinností od 14. 5. 2020 způsobem, který si žadatel zvolil ve své žádosti. V případě osobního převzetí dokladu nebo jiných písemností Vás však i nadále prosíme o dodržování zásady individuálního přístupu k recepci. Uvidíte-li uvnitř recepce stát jinou osobu, počkejte prosím před budovou a dodržujte doporučené rozestupy 2 metry.

Svoji žádost jsem vhodil do schránky před budovou. Jaký je další postup ve věci? Jak se dozvím, jestli je moje žádost podaná v pořádku?

Obsah Vaší žádosti bude z hlediska správnosti vyplněných údajů ověřen nejpozději do dvou dnů po vhození Vaší žádosti do schránky. Pokud v podané žádosti shledáme jakékoliv nedostatky, budeme Vás kontaktovat, a to buď telefonicky anebo na uvedenou kontaktní adresu, bude-li se jednat o závažnější nedostatky. Pokud se Vám neozveme, nemusíte mít obavy. Vaše žádost je v každém případě […]

V jakých časech mohu podat svoji žádost o ověření spolehlivosti?

Budova Úřadu pro civilní letectví je pro veřejnost otevřena ve standardních úředních hodinách ve dnech pondělí – pátek (bližší časy jsou uvedeny na následujícím odkazu:  https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/). Pokud jste státními občany České republiky, svoji žádost můžete rovněž vhodit do schránky nacházející se před budovou Úřadu k tomu určenou (vpravo od hlavních dveří), a to kdykoliv.

Letecký dopravce dosud můj let nezrušil, ale jako cestující jsem se z důvodů obav z nákazy koronavirem rozhodl letu nezúčastnit. Mám nárok na vrácení pořizovací ceny letenky? Mám nárok na kompenzaci? Jak mám postupovat?

Nařízení (ES) č. 261/2004, na jehož dodržování Úřad pro civilní letectví dohlíží, upravuje práva cestujících na vrácení pořizovací ceny letenky a náhradu škody za zrušení letu pouze v případě zrušení letu samotným leteckým dopravcem. Rozhodne-li se ovšem cestující, a to z jakéhokoliv důvodu, že na let nenastoupí, přestože je let standardně operován, nelze tomuto cestujícímu za daných […]

K zakoupené letence jsem si sjednal také pojištění storna letenky. Jakým způsobem postupovat v případě, že let byl již zrušen, nebo v případě, že let bude v nejbližší době s vysokou pravděpodobností zrušen?

V případě zrušení letu doporučujeme obrátit se nejdříve na provozujícího leteckého dopravce, anebo na pojišťovnu, s níž máte pojištění sjednáno, a to způsobem, který vyplývá z přepravních podmínek leteckého dopravce nebo smlouvy uzavřené s pojišťovnou. Kontaktovat provozujícího leteckého dopravce nebo pojišťovnu lze nejčastěji prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Vašeho smluvního partnera. Pokud Váš let prozatím zrušen nebyl, bude možnost […]

Letecký dopravce mě o zrušení letu dosud neinformoval, ale lze předpokládat, že let bude zrušen / nebude mi umožněno let uskutečnit. Na co mám nárok? Jak mám postupovat?

Přestože se můžete pokusit leteckého dopravce kontaktovat již nyní, doporučujeme Vám vyčkat do doby, než se Vám letecký dopravce ozve. V současné chvíli Vám bohužel dopravce není schopen garantovat, že Vámi zakoupený let skutečně proběhne, proto Vás prosíme o trpělivost při uplatňování jakýchkoliv nároků. Zákaznické linky leteckých dopravců jsou momentálně obtížně dostupné a komunikace mezi cestujícími […]

Další stránka »