fbpx

Kampaň Doletíš?!

Tato kampaň je zaměřena na ožehavá témata. Proto je žádoucí zdůraznit, že její obsah nenahrazuje teoretický a praktický letecký výcvik.

Kampaň Doletíš?! je zaměřená na zvýšení bezpečnosti všeobecného létání v ČR a českých pilotů vůbec. Jejím zadavatelem je Úřad pro civilní letectví. Pro rok 2015/2016 vyšla z výběrového řízení jako zpracovatel firma Galileo Training s.r.o, která je vydavatelem časopisu Flying Revue a zároveň poskytovatelem řady služeb a produktů v oblasti všeobecného letectví.

Kampaň Doletíš?! je pro roky 2015/2016  připravovaná jako multimediální a instruktážní. Tzn., že bude zahrnovat jak videa, tak také prezentace i pilotní tipy na webu kampaně. Zároveň pak je celá kampaň doplňována články  a pilotními zkušenostmi v časopise Flying Revue a na webových stránkách www.flying-revue.cz tohoto časopisu. Všechna videa, články, prezentace atd. obsahují konkrétní a jasná doporučení jak létat bezpečně a jak předcházet nehodám. Osnova i všechny materiály kampaně byly navrženy dlouholetými odborníky v oblasti všeobecného letectví a v konzultacích s profesionály ÚCL pak doladěny. Kampaň Doletíš!? v tomto novém pojetí je organizována v období od poloviny září 2015 do léta 2016.

Součástí kampaně budou také tištěné materiály napomáhající výuce sportovních pilotů. K popularizaci celé kampaně bude současně organizována v pravidelných dvouměsíčních intervalech soutěž Doletíš?! s velmi hodnotnými cenami.

Odkaz na stránku kampaně: