Žádost o změnu evidovaných údajů u letadlové adresy sportovního létajícího zařízení (SLZ)

(Upravuje § 17c odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví)

Jak podat žádost?

Žádost se podává volnou formou v podobě oznámení, pokud došlo ke změně evidovaných údajů o vlastníkovi a/nebo provozovateli SLZ, zejména při prodeji SLZ v rámci ČR.

  • Podává vlastník nebo provozovatel nebo pilot SLZ
  • Podrobné informace k vlastnímu způsobu podání jsou na samostatné stránce Jakým způsobem podat žádost na letecký rejstřík – obecné informace
  • Správní poplatek: nepodléhá správnímu poplatku
  • Příloha
    • nový technický průkaz (vydává LAA ČR),
    • zahraniční osoby předloží kopii dokladu totožnosti nebo výpis z obchodního rejstříku
Doplňující informace

Provozovatel letadla, uživatel sportovního létajícího zařízení a provozovatel kódovaného zařízení jsou povinni neprodleně písemně ohlásit Úřadu změnu skutečností, na základě kterých byla letadlová adresa přidělena. 

Letadlová adresa je elektronický identifikační kód, určený k mezinárodní identifikaci letadel, sportovních létajících zařízení a dalších zařízení stanovených prováděcím právním předpisem pro potřeby civilního a vojenského letectví.

Úřad pro civilní letectví přiděluje 24 bitové letadlové adresy pro odpovídač v módu S.

S přidělenou letadlovou adresou souvisí také často registrace ELT (polohový maják nehody), kterou provádí ŘLP ČR, s. p., Záchranné koordinační středisko Praha (RCC Praha). Pokud dojde ke změně evidovaných údajů, je potřeba změnu ohlásit rovněž RCC Praha.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu